GPA Małopolska (117)


… czyli prelegent z jednej, a głośniki z drugiej strony :)