GPA Małopolska (113)


Ostatni Rajd w tym roku przypadł na Małopolskę – zawitaliśmy do Skały, gdzie Start i Meta odbyły się przy Rynku