photo-29


… pod znakomitym przewodnictwem Ośniańskich Morsów