photo-194


Jak się okazuje, z całego zastępu Uczestników posiadających rowery inne niż szosowe, pełen dystans przejechał tylko Filip Durlej! Gratulacje!