photo-193


Dla Morsów było tego dnia zwyczajnie za gorąco! Andrzej Flisikowski, czyli naj…bardziej doświadczony z tych najszybszych ;)