photo-190


Arkadiusz Nobert także wyszedł zwycięsko z walki ze wzmagającym się wiatrem. Będzie do kolekcji ;)