photo-169


Ujęć walki o IV miejsce mamy kilka, ale pozostawiamy to bez rozstrzygnięcia – Wojciech Saleniuk otarł się o podium tak samo jak w Mosinie, a Piotr Jarząbek skutecznie kolekcjonuje punkty w „generalce”