101


Od lewej: Krzysztof, Grzegorz i Rafał – to oni najżwawiej poruszali się na rowerach turystycznych