81


Drugi przyjechał Tomasz Launer, a trzeci Tomasz Szymczak