49


Na czele prowadzącej grupy dobrzy znajomi – Robert i Piotr