37


Grzegorz był świetnie przygotowany, więc droga stała przed nim otworem