16


Krzysztof przyjechał „odkuć się” za Świętokrzyskie ;)