45


Zdaje się, że Rafał tutejsze szlaki zna bardzo dobrze – i często z nich korzysta!