Klasyfikacja Generalna


W końcowej klasyfikacji generalnej zostali ujęci Uczestnicy, którzy wzięli udział w min. 3 rajdach lub startowali w ramach „pakietu Grand Prix”.