Rajd I – woj. małopolskie


Małe i duże kręcenie po Jurze I – Skała, 21 kwietnia 2018 r.

(część małopolska: Dolinki Krakowskie i Ojcowski Park Narodowy)

Dystans: 109,4 km; różnica wzniesień: 1.595 m

UWAGA! Mapa ma charakter orientacyjny – ostateczna trasa może ulec zmianie, m.in. ze względu na stan dróg po zimie czy ewentualne remonty nawierzchni.